miércoles, 19 de mayo de 2010

Activisme i actuacióL'experiència de cinc grups de Teatre de l'Oprimit (TO) a Catalunya.

Al cor del Raval, allà on fins l’any 1936 hi havia el forn de pa del barri, des d’en fa deu hi ha la seu de l’escola Forn de Teatre Pa’tothom. Aquí és on va començar a difondre’s per Catalunya l’eina proposada per Boal i per on van passar gairebé tots els altres grups barcelonins de Teatre de l’Oprimit, entre els quals Impacta Teatre, Revol-arT, L’Aranya Creació, Teatraviesas i El Grito.“És una eina eficaç perquè permet treballar els desequilibris de poder a temps real”, diu el Carles Vidal, barceloní de 35 anys i membre d’Impacta. Juntament amb la Sara Carro, de Teatraviesas, l’any passat va impartir un taller de “Creativitat i Resolució de Conflictes” dins del curs del Postgrau de l’Escola de Cultura de Pau. El tema a tractar, a través —entre altres coses— de la creació d’imatges, era el gènere. És el mateix tema que van tractar, aleshores, l’Alicia i en Gus, també d’Impacta, amb els 26 joves de Badia del Vallès, als quals fa quatre anys que imparteixen tallers de teatre social i de l’oprimit (ha estat el primer d’una sèrie de diferents tècniques i el segon un mètode específic). Impacta és alhora una associació sense ànim de lucre i una companyia de teatre formada per sis persones, totes provinents de l’àmbit teatral. La majoria de projectes que fan (cursos de formació per a educadors, tallers, fòrums —alguns en presons— i espectacles) reben el suport de La Roda, una fundació que treballa accions socioculturals a Catalunya.
“El TO permet ampliar les possibilitats d’expressió física i psíquica i dur-les a una societat que actualment està necessitada de vies i recursos per solucionar les seves opressions”, diu Beatriz Hernán, madrilenya de 31 anys i una de les fundadores de Revol-arT, el més jove dels col·lectius barcelonins format per deu persones provinents de les arts escèniques, que van decidir unir-se a principis de 2009 després d’estudiar Teatre Social amb Impacta Teatre.
“El TO és una forma d’empoderar-se i d’apropiar-se de la política, entenent per política tot el que esdevé al nostre entorn”, diu Aida de Prada gallega de 28 anys i una de les fundadores de L’Aranya Creació. L’Aranya Creació és una associació sense ànim de lucre que treballa en l’àmbit de l’educació i té com a línies d’acció el gènere i la pau conflictual a través de les arts visuals i la creació audiovisual. De L’Aranya va néixer Teranyina, un grup de Teatre de l’Oprimit i de gènere que es reuneix al CSO La Gordíssima, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
“El Teatre de l’Oprimit permet reflexionar col·lectivament no només per entendre com es generen les situacions d’opressió sinó, sobretot, per buscar la manera de transformar-les”, diu Mariana Villani, argentina de 35 anys i una de les fundadores de Teatraviesas. El col·lectiu més nombrós de cinc barcelonins (format per 19 persones procedents de països i disciplines diferents) va néixer el 2005 de la voluntat d’unes deu de les actuals membres de posar en pràctica els coneixements adquirits a l’escola Pa’Tothom. Tetraviesas és un dels col·lectius que formen part del CSOA Can Vies del barri de Sants de Barcelona, on assaja i sovint actua. Les seves activitats van des d’accions directes al carrer fins a teatre fòrum i processos de creació col·lectiva amb grups i a escoles, tant a Catalunya com a d’altres comunitats autònomes.
“Gràcies al meu pare, que va lluitar contra el franquisme i va estar entre els fundadors d’Els Verds, vaig entendre des de petit la importància de fer les coses de manera col·lectiva”, recorda l’Acant Canet, 24 anys, de Mollet i l’únic practicant de TO a Catalunya que és membre de dos grups, Teatraviesas i El Grito. “Sempre gràcies a ell també vaig viure la decepció causada per la corrupció que està darrere de la política i vaig arribar a entendre que volia fer-la per altres mitjans. El TO va ser per a mi l’alternativa ideal”.
El Grito és una associació cultural fundada per cinc persones el 2008 amb dos objectius principals: d’una banda tirar endavant el projecte que va començar fa alguns anys la Mariana de Teatraviesas a la ciutat argentina de Mar del Plata l’objectiu del qual, a llarg termini, és la creació d’un centre de TO a l’Argentina; i de l’altra, crear una xarxa entre els diferents grups catalans. Des de fa més d’un any aquest desig s’ha fet realitat amb l’impuls per la creació de la Plataforma d’Activistes de Teatre de les Oprimides. I aquesta només és el primer tast del poder de la creació col·lectiva.

Élena Ledda

No hay comentarios:

Publicar un comentario